SUNG HA JUNG CONCERT TOUR IN HO CHI MINH CITY

Sat, 12 Apr 2014, 7:00 PM to 9:00 PM
Information in Vietnamese language : https://www.facebook.com/SunghaJungVietnam2014

Giá vé / Booking options:
 Vé VIP / VIP ticket :            1,599,000 VND 
Vé loại 1 / Ticket type 1:   1,199,000 VND 
Vé loại 2 / Ticket type 2:   999,000 VND 

BDF455.jpg

Thần đồng âm nhạc Hàn Quốc Sung Ha Jung sẽ biểu diễn tại nhà hát Bến Thành cùng với ca sĩ Văn Mai Hương và Á Quân "So You Think You Can Dance 2013" - Quang Đăng